Adelanto Public Utility Authority (APUA) Financial Statements All Archives

Adelanto Public Utility Authority Fiscal Year 2014 (PDF) Adelanto Public Utility Authority Fiscal Year 2014 (PDF)
Adelanto Public Utility Authority Fiscal Year 2013 (PDF) Adelanto Public Utility Authority Fiscal Year 2013 (PDF)